Suhde, ihmisen sosiaalinen mielenkartta

Suomen Sosiaalipanoraamakeskus
järjestää sosiaalipanoraamakoulutuksia ja yksilövalmennusta.

Katso video
Suomen Sosiaalipanoraamakeskus
Sosiaalipanoraamasta suomeksi ja englanniksi.
Marja-Leena Savimäki ja Lucas Derks.

Suomen Sosiaalipanoraamakeskus kuuluu
Society for Mental Space Psychology -yhteisöön.

Lucas Derksin ja Marja-Leena Savimäen usean vuoden koulutusyhteistyö on johtanut siihen,
että ensimmäinen suomenkielinen Social Panorama Consultant -koulutus
järjestettiin keväällä 2010 ja vuonna 2018 se järjestetään jo seitsemännen kerran.

Social Panorama Consultant -koulutus 2018

Psykologi Ph.D. Lucas Derks kouluttaa jälleen Suomessa, Tuusulassa.
Mental Space Psychology -koulutus:
Depression and Personality in Mental Space

24.-26.8.2018.

Juhlistamme 20-vuotista yhteistyötämme!

lue lisää : WHY MENTAL SPACE PSYCHOLOGY? (pdf)
video: Mental Space Psychology - An Emerging Paradigm by Lucas Derks

Sosiaalipanoraamamalli on NLP-viitekehykseen sovellettua sosiaalipsykologiaa.
Se on väline, jonka avulla voidaan tutkia ja muuttaa sosiaalisen kokemuksen rakenteita yksilön kannalta ekologisiksi.
Menetelmä perustuu hollantilaisen sosiaalipsykologi
Lucas Derksin mallitustutkimukseen (1995).

Sosiaalipanoraama soveltuu erityisen hyvin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi
ja
kenelle tahansa, joka haluaa voida hyvin omissa ihmissuhteissaan.

Sosiaalipanoraamamalli

on työväline tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden, tutkimiseen ja niiden muuttamiseen.

 

The Social Panorama Model

is an instrument to explore and influence patterns in unconscious social thought.

Mallin avulla voidaan parantaa kaikenlaisia ihmissuhteita ja
ratkaista yksilöiden ja ryhmien välisiä vuorovaikutusongelmia.

Sosiaalipanoraamamalli on tulos ihmisten mallittamisesta,
tulos tiettyjen, tässä sosiaalisten, subjektiivisten,
omakohtaisten kokemuksien tutkimisesta
tarkoituksena tunnistaa maailmanlaajuisia,
kulttuurisia ja henkilökohtaisia kuvioita.

 

 

It can be used to improve any type of human relationship
and to treat all problems that result from
the entanglement of individuals and groups.

The Social Panorama is a tool to work with social systems
in a way that is congruent with the assumptions of NLP.

Explore more about Social Panorama Model
in English.


Webmaster: www.pystyraita.fi